Từ ngày 19 đến 23/1/2005, Tổng thống Mông Cổ Natsagiin Bagabandi thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Mông Cổ Natsagiin Bagabandi đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp; hội kiến Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm TP Hồ Chí Minh…

Tại cuộc hội đàm, hai vị đứng đầu Nhà nước nhất trí cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Mông Cổ rất có ý nghĩa và là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thiết thực và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hai vị đứng đầu Nhà nước đã đi đến các thỏa thuận quan trọng: Tiếp tục duy trì trao đổi các cuộc đi thăm cấp cao; tạo điều kiện cho các ngành, các địa phương tăng cường giao lưu nhân sự, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau; xúc tiến việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận cấp cao, Hiệp định đã được ký kết; đầu tư liên doanh sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế hai bên; từng bước xúc tiến thương mại, nhằm nâng kim ngạch lên 10 triệu USD vào năm 2010; Khuyến khích mở rộng sự hợp tác giữa các tỉnh, các thành phố của hai nước, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch; Tăng cường trao đổi ý kiến, hợp tác chặt chẽ trên diễn đàn khu vực và quốc tế, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới...