[Infographics] Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản (cập nhật 5/2022)

Hà Nội (TTXVN 1/5/2022) Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Nhật Bản là đối tác số 1 về cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 3 về đầu tư, số 3 về du lịch, số 4 về thương mại của Việt Nam và là nơi cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc.