[Infographics] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc (cập nhật đến 6/2023)

Hà Nội (TTXVN 22/6/2023) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/6/2023. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước đã 2 lần nâng cấp quan hệ, từ Đối tác toàn diện thế kỷ XXI (năm 2001) đến Đối tác hợp tác chiến lược (năm 2009) và Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2022). Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm củng cố lòng tin và tăng cường lợi ích đan xen, đồng thời góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu.