Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia: Những dấu mốc chính

- 30/12/1955: Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

- 1964: Hai nước nâng cấp quan hệ lên cấp Đại sứ, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Jakarta

- 1990-1991: Hai nước ký các Hiệp định hợp tác:

                   + Kinh tế, khoa học kỹ thuật

                   + Khuyến khích và bảo đảm đầu tư

                   + Vận tải biển

                   + Vận chuyển hàng không dân dụng

                   + Lâm nghiệp

- 1995-1997: Hai nước ký các Hiệp định hợp tác về: Thương mại; Tránh đánh thuế 2 lần

- 6/2003: Hai nước ký:

                + Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ XXI

                + Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa

                + Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

- 6/2013: Thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

- 9/2018: Hai nước ký Kế hoạch hành động về thực thi quan hệ đối tác chiến lược 2019-2023

- 8/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44)

                                                                                              (Cập nhật đến tháng 8/2023)