[Infographics] Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc (cập nhật 6/2023)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính