[Infographics] Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ

Trong nhiều năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 6,78 tỷ USD năm 2005 lên 123,86 tỷ USD năm 2022. Đặc biệt, năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.

Chú thích