[Infographics] Quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam và Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 20/1/2028) Quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển theo thời gian. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.