[Infographics] Quan hệ hợp tác Việt Nam - Bangladesh

Hà Nội (TTXVN 19/7/2017) Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Bangladesh tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và thương mại.