[Video] Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất

Hà Nội (TTXVN 12/7/2023) Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995 và xác lập quan hệ "Đối tác toàn diện" vào ngày 25/7/2013. Sau 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện”, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất