[Infographics] Quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Bangladesh (8/2015)

Hà Nội (TTXVN 9/8/2015) Từ ngày 9 đến 13/8/2015, Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đến nay, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Bangladesh từng bước được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại.