Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Iran: Những dấu mốc chính

- 4/8/1973: Thiết lập quan hệ ngoại giao

- 1991: Iran mở Đại sứ quán tại Hà Nội

- 1993-1994: Hai bên ký:

+ Thỏa thuận chung về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật

+ Hiệp định về thương mại, lãnh sự và lập Ủy ban hỗn hợp

- 1995: Hai bên ký Hiệp định hợp tác văn hóa

- 1997: Việt Nam mở Đại sứ quán tại Tehran

- 2001-2002: Hai bên ký các Hiệp định hợp tác: Vận tải hàng không và Vận tải biển thương mại

- 2009: + Hai nước thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Iran

  + Hai nước ký: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản

- 2014: Hai bên ký:

+ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

+ Bản ghi nhớ về Hợp tác công nghệ, nghiên cứu và giáo dục

- 2016: Hai bên ký:

+ Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ

+ Bản ghi nhớ Hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- 2023: Hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

- 8/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran

                                                                                    (Cập nhật đến tháng 8/2023)