[Infographics] Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (2/2017)

Hà Nội (TTXVN 28/2/2017)