[Infographics] Quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản (9/2015)

Hà Nội (TTXVN 10/9/2015) Nhật Bản là nước cung cấp Viện trợ phát triển chính thức (ODA) quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Có khoảng 32.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Quan hệ song phương phát triển hết sức tốt đẹp.