[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam-Indonesia

Hà Nội (TTXVN 12/1/2024) Việt Nam và Indonesia đều là hai nền kinh tế có nhiều tiềm lực, đang trỗi dậy, phát triển nhanh chóng. Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Indonesia phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại tăng trưởng tích cực. Năm 2013, thương mại song phương chỉ đạt 4,87 tỷ USD thì 10 năm sau, kim ngạch đã tăng gần 3 lần, đạt 14,16 tỷ USD vào năm 2022. Trong 11 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 12,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia đạt 4,68 tỷ USD và nhập khẩu từ nước bạn 7,95 tỷ USD.