[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Năm 2022, thương mại song phương đạt 1,703 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2021 (1,373 tỷ USD). Trong 11 tháng năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 1,46 tỷ USD, tương đương 85,8% của cả năm 2022.