[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Năm 2023, thương mại song phương đạt 1,63 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu 533,5 triệu USD, nhập khẩu 1,1 tỷ USD. Trong 6 tháng năm 2024, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 927,8 triệu USD, tương đương khoảng 57% của cả năm 2023.