[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Luxembourg (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 4/5/2023) Trong những năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Luxembourg đã có những bước phát triển tích cực. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2021, đạt 187,11 triệu USD. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2023, thương mại song phương đạt 42,45 triệu USD, bằng 22,7% của cả năm 2022.