[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Luxembourg (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 14/11/2023) Trong những năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Luxembourg đã có những bước phát triển tích cực. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2021, đạt 187,11 triệu USD. Tính riêng 10 tháng năm 2023, thương mại song phương đạt 144,57 triệu USD, bằng 77,3% của cả năm 2022.