[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 21/9/2023) Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản tương đối cân bằng, bền vững và tăng trưởng ổn định. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4, là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 và là đối tác nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 50 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 29,16 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 15,25 tỷ USD và nhập khẩu từ Nhật Bản 13,91 tỷ USD.