[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Phần Lan

Hà Nội (TTXVN 24/3/2024) Quan hệ thương mại Việt Nam - Phần Lan trong những năm qua có những bước tăng trưởng ấn tượng, trong bối cảnh Hiệp định EVFTA đi vào hiệu lực. Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Phần Lan với kim ngạch hai chiều năm 2023 đạt trên 375 triệu USD; trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 62 triệu USD.