[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Philippines (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 22/11/2022) Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam và Philippines trong những năm qua luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng từ 2,92 tỷ USD năm 2015 lên mức 5,32 tỷ USD năm 2020. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 6,8 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 6,6 tỷ USD. Đặc biệt, Philippines hiện là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.