[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam - Romania (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 19/1/2024) Quan hệ Việt Nam- Romania đang phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt, trong đó kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng và là động lực phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước đạt 425 triệu USD năm 2022 và hơn 430 triệu USD năm 2023.