Quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Republic of Côte d’Ivoire): Các dấu mốc lớn

- 6/10/1975: Việt Nam và Cộng hòa Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao

- Tháng 5/2014: Hai nước ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao

- Tháng 4/2017: Hai nước ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ

- Tháng 9/2018: ông Nguyễn Thế Phiệt chính thức được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Bờ Biển Ngà tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 8/2019: bà Nguyễn Lệ Uyên Phương chính thức được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bờ Biển Ngà.  

- 13 đến 16/6/2023: Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam

                                                                         (Nguồn: Bộ Ngoại giao, cập nhật đến tháng 6/2023)