Quan hệ Việt Nam-Hà Lan: Các hiệp định, văn bản đã ký

+ Hiệp định hợp tác hàng không (10/1993).

+ Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (3/1994).

+ Thoả thuận hồi hương người tị nạn Việt Nam từ Tiệp Khắc chạy sang Hà Lan (6/1994).

+ Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Bản Thoả thuận về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (01/1995).

+ Thỏa thuận về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (01/1995).

+ Hiệp định khung về Hợp tác Phát triển (10/2000).

+ Thoả thuận Đối tác Chiến lược về Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Quản lý nước (10/2010).

+ Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng (9/2011).

+ Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận chuyển hàng không (9/2011).

+ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng (9/2011).

+ Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước (9/2011).

+ Bản ghi nhớ về hàng hải, phát triển và quản lý cảng và nạo vét (2012).

+ Thỏa thuận Hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan (3/2013).

+ Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan về nghiên cứu cúm gia cầm (5/2013).

+ Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan về hợp tác nâng cấp chuỗi sản phẩm thịt lợn của Việt Nam về tiêu chuẩn số lượng, chất lượng và an toàn (10/2013).

+Thỏa thuận Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp Bền vững và An ninh Lương thực (6/2014).

+ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan trong lĩnh vực trồng trọt (9/2014).

+ Bản ghi nhớ hợp tác về “Quy hoạch tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng-Thái Bình giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050”.

+ Bản ghi nhớ về hợp tác hàng không dân dụng Việt Nam – Hà Lan (10/2016).

+ Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm (7/2017).

+ Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long (7/2017).

+ Ý định thư về hợp tác phòng chống thiên tai (7/2017).

+ Bản ghi nhớ về triển khai chương trình hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng DRIVE (7/2017).

+ Thỏa thuận về việc Damen đóng 06 tàu tuần tra đa năng cho Cảnh sát Biển Việt Nam (7/2017).

+ Bản ghi nhớ về hợp tác về ĐBSCL trong chuyển đổi canh tác nông nghiệp (4/2019).

+ Hiệp định về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan (4/2019).

+ Hiệp định cho phép thành viên cơ quan đại diện làm việc có thu nhập (4/2019)...

                                                                    (Cập nhật đến tháng 12/2022)