[Video] Quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia trên đà phát triển mạnh mẽ

Hà Nội (TTXVN 18/10/2023) Việt Nam và Saudi Arabia là hai quốc gia có nền tảng quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp, với nhiều điểm tương đồng, có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. Cùng với nhiều tiềm năng đang được hai nước nỗ lực khai thác, với nhiều dư địa phát triển, hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và sẽ còn nhiều tiến triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.