[Infographics] Quan hệ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Hà Nội (TTXVN 17/1/2024) Từ khi Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thiết lập quan hệ năm 1989, hợp tác giữa Việt Nam và WEF được lãnh đạo hai bên quan tâm thúc đẩy, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai bên cũng đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao. Việt Nam đã 4 lần tham dự Hội nghị thường niên WEF Davos (Thụy Sỹ) ở cấp Thủ tướng Chính phủ (2007, 2010, 2017, 2019) (các năm khác thường tham dự ở cấp Phó Thủ tướng); 4 lần tham dự Hội nghị WEF ASEAN (trước năm 2016 là WEF Đông Á) cấp Thủ tướng Chính phủ (2012, 2013, 2014 và 2017) (các năm khác thường ở cấp Phó Thủ tướng Chính phủ).