[Infographics] Quảng Ninh 7 năm liên tiếp đứng đầu Bảng xếp hàng PCI

Hà Nội (TTXVN 10/5/2024) Năm 2023, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 7 liên tiếp với số điểm đánh giá 71,25 điểm trên thang điểm 100, tiếp tục ghi điểm với nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính.