[Photo] Quảng Ninh công bố làn điệu Soóng cọ của người Sán Chỉ là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký
    • Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamTrương Thị Ngọc Ánh

Quảng Ninh (TTXVN 15/3/2024) Tối 15/3/2024, tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; công bố công nhận huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

  • Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định công nhận làn điệu soóng cọ của người Sán Chỉ là văn hóa phi vật thể quốc gia (3/2024). Ảnh: Thanh Vân- TTXVN

  • Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, đây là huyện miền núi biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (3/2024). Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

  • Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Lễ công bố công nhận huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (3/2024). Ảnh: Thanh Vân-TTXVN