[Infographics] Quảng Ninh đứng đầu trên cả 4 bảng xếp hạng PAR INDEX, SIPAS, PCI và PGI năm 2023

Hà Nội (TTXVN 11/5/2024) Năm 2023, Quảng Ninh xuất sắc xếp vị trí quán quân ở trên cả 4 bảng xếp hạng chỉ số quan trọng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).