[Video] Quảng Ninh - một trong những trung tâm phát triển năng động của phía Bắc

Trong lời nói đầu cho cuốn Địa chí Quảng Ninh, Giáo sư Vũ Khiêu viết: “Quảng Ninh có thể coi là một trong những mảnh đất kỳ lạ của hành tinh, một sản phẩm có một không hai, vừa là của tạo hóa, vừa là của chính con người.” Và quả thật, kể từ ngày thành lập, 30-10-1963, Quảng Ninh đã không ngừng khẳng định vị thế là một vùng đất đặc biệt, một “Việt Nam thu nhỏ”.