[Infographics] Quảng Ninh: Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2023

Hà Nội (TTXVN 30/9/2023) 9 tháng năm 2023, kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9,94%. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng 41,7% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng, tăng 34,8%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 14,15% so cùng kỳ.