[Infographics] Quảng Ninh phấn đấu có khoảng 8 đến 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp quốc gia đến năm 2025

Hà Nội (TTXVN 25/10/2023) Sau 10 năm triển khai chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), đến nay Quảng Ninh có 219 chủ thể sản xuất tham gia chương trình với 569 sản phẩm, trong đó có 336 sản phẩm đạt từ 3-5 sao. Các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh ngày càng đa dạng về bao bì, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh có trên 95% sản phẩm OCOP được dán tem điện tử hoặc có mã số, mã vạch. Cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng, Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối, quảng bá, chắp cánh cho sản phẩm OCOP vươn xa. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 8 đến 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp quốc gia.