[Infographics] Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực tham gia Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 14/9/2023) Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới IPU, trong đó có các kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu. Tại các Hội nghị này, Đoàn Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chủ trương, chính sách của Việt Nam liên quan đến các vấn đề trao đổi tại Hội nghị đồng thời, đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm tăng cường vai trò của các Nghị sĩ trẻ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.