[Infographics] Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển

Hà Nội (TTXVN 02/09/2021) Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.