Quốc tế hoan nghênh việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 197, ngày 16/7/1995