[Infographics] Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

Chú thích