[Infographics] Quy định mới về khung tiêu chuẩn danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu

Hà Nội (TTXVN 2/1/2024) Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình Văn hóa", "Thôn, Tổ dân phố Văn hóa", "Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu." Nghị định có hiệu lực từ 30/1/2024.