[Infographics] Quý I/2024, cả nước có 36.244 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hà Nội (TTXVN 1/4/2024) Quý I/2024, cả nước có 36.244 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 332.175 tỷ đồng, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký.