[Infographics] Quý I/2024: Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 6,18%

Hà Nội (TTXVN 29/3/2024) Sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,98%.Quý I/2024: Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 6,18%