[Infographics] Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 1/4/2024) Tính chung quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 17% và nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.