[Infographics] Quý I/2024: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2%

Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 46,3%.