Quyết định 3412/QÐ-BVHTTDL công nhận Vovinam – Việt Võ Đạo là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN 13/10/2023) Ngày 10/11/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3412/QÐ-BVHTTDL công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, “Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian Vovinam – Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh” chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.