Quyết định 3420/QÐ-BVHTTDL công bố “Lễ hội Ariêu piing của người Tà Ôi (Pa cô) (Quảng Trị)” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 10/11/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3420/QÐ-BVHTTDL công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, “Lễ hội Ariêu piing của người Tà Ôi (Pa cô) (Quảng Trị)” chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.