Quyết định 3422/QÐ-BVHTTDL công bố Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soọng Cô của người Sán Dìu (Quảng Ninh) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 10/11/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3422/QÐ-BVHTTDL công bố Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soọng Cô của người Sán Dìu (Quảng Ninh)” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.