[Photo] Sách "Đỗ Xuân Oanh-Cánh chim Oanh của mùa Xuân Cách mạng"

  • Bìa sách "Đỗ Xuân Oanh-Cánh chim Oanh của mùa Xuân Cách mạng"

  • Mã QR để nghe những ca khúc của nhạc sỹ Xuân Oanh được tích hợp trong "Đỗ Xuân Oanh-Cánh chim Oanh của mùa Xuân Cách mạng".

  • Bìa trong của "Đỗ Xuân Oanh-Cánh chim Oanh của mùa Xuân Cách mạng".