Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 1 huyện và 5 xã ​

Hà Nội (TTXVN 25/6/2024) Ngày 25/6, Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng, trong đó đã thống nhất sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất và thành lập thành phố Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số hiện hữu của thị xã Phú Mỹ; thành lập 3 phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải từ 3 xã trước đó của thị xã Phú Mỹ.

Một góc của huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN

Như vậy, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã, so với 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 82 đơn vị hành chính cấp xã trước đó.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện và thành lập phường, thành phố là vấn đề lớn, phức tạp và rất được người dân quan tâm.

Ông Mai Ngọc Thuận đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, sớm ổn định về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UBND tỉnh cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sắp xếp, bảo đảm khoa học, linh hoạt, đúng quy định, phù hợp thực tiễn của từng địa phương. Các đơn vị cần phối hợp rà soát, sắp xếp tổ chức Đảng, đoàn thể; sắp xếp tổ chức, bộ máy, đặc biệt, quan tâm đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở…

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí thực hiện hằng năm dự kiến là 176 tỷ đồng.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án có thu đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trong năm 2024 và giao UBND tỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I đối với các nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm và các nội dung dự kiến phát sinh trong năm 2024 với tổng số tiền hơn 295 tỷ đồng.

Đoàn Mạnh Dương