Sơn La thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Sơn La (TTXVN 14/6-2024) Chiều 14/6, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 21.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng phát biểu. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết, như: Quy định tiêu chí thành lập, nội dung, mức chi kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La; chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; chủ trương thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 3); phân bổ kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19...

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua nhằm kịp thời triển khai có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bảo đảm hoạt động của lực lượng này theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính. Ngoài ra, các nghị quyết được thông qua góp phần đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phân bổ các nguồn ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Kỳ họp. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La lưu ý, chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh là vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. UBND tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, sớm ổn định về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Ông Nguyễn Thái Hưng cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành quy định về cơ cấu tổ chức Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để bảo đảm lực lượng này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị Thường trực, các ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Nguyễn Cường