Tháng 52024

134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024): Cả cuộc đời vì nước, vì dân

Ngày 19/5 hằng năm là một ngày kỷ niệm thiêng liêng, trọng đại với người Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế. Đó là Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta; sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang trong mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, giải phóng nước nhà thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.

Sau 30 năm bôn ba, hoạt động cách mạng với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc, Người trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc.

Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chân chính cách mạng, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

  • Chia sẻ: