9 tháng năm 2023: Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định

 

9 tháng của năm 2023, kinh tế Việt Nam phải đối phó với những vùng xoáy từ thế giới và trong nước. Đó là trên thế giới, tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng còn yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng; lạm phát vẫn neo ở mức cao, nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản vẫn còn cao tại một số quốc gia.

Trong khi đó, trong nước vừa phải chống chịu các sức ép từ cả bên ngoài và bên trong là còn nhiều tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều năm; trong đó có các vấn đề của thị trường trái phiếu, bất động sản...

Tuy nhiên với kinh nghiệm trải qua 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, Chính phủ đã bám sát tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, tổ chức thực hiện hiệu quả; đẩy mạnh tính tự chủ, tự lực tự cường; tăng cường hơn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần: đã nói làm làm, đã cam kết là phải thực hiện… kinh tế 9 tháng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.

Trong đó, nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý III tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng GDP tăng 4,24%. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, mặc dù GDP 9 tháng chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 - thời điểm đáy do COVID-19 nhưng với xu hướng tích cực.

  • Chia sẻ: