Tháng 72023

Anh gia nhập CPTPP (ngày 16/7/2023)

Ngày 16/7/2023, tại một cuộc họp cấp bộ trưởng ở Auckland, New Zealand, các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức phê duyệt Anh tham gia hiệp định. Theo đó, Anh trở thành thành viên mới đầu tiên và quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP kể từ khi hiệp định này được ký kết năm 2018. Đây cũng sẽ là hiệp định thương mại lớn nhất của Anh kể từ khi nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

  • Chia sẻ: